Patiënten

Informatie voor patiënten

Op de behandelkamer van de afdeling Longziekten van het VU Medisch Centrum worden zowel diagnotische als therapeutische procedures uitgevoerd. Voorbeelden van procedures zijn:

- flexibele bronchoscopie (kijkonderzoek in de longen met een flexibele slang)

- starre bronchoscopie (kijkonderzoek in de longen met een starre buis onder narcose)

- endo-echografie (het aanprikken van lymfeklieren naast de luchtpijp of slokdarm)

- thoracoscopie (kijkonderzoek van de borstholte en longvliezen)

- pleuradrainage (via punctie wegnemen van vocht bij de longen of plaatsen van een drain)


DD373760


Minimaal invasieve bronchoscopische behandelingen

Wij hebben ons specifiek toegelegd op het uitvoeren van behandelingen in de luchtwegen met behulp van kijkonderzoek. Op deze manier kan een aantal longaandoeningen op minimaal invasieve wijze behandeld worden. Minimaal invasief betekent dat de belasting voor de patiënt beperkt is in vergelijking met bijvoorbeeld een longoperatie waarbij de borstkas geopend wordt. Het voordeel hiervan is een sneller herstel en korter verblijf in het ziekenhuis (meestal kan de patiënt dezelfde dag nog naar huis). Het uitvoeren van dit soort behandelingen is complex en vereist een goed functionerend team met ervaren longartsen, endoscopieverpleegkundigen en anesthesisten. Bovendien wordt tijdens de voorbereiding van behandelingen vaak overlegd met andere specialisten zoals chirurgen, KNO artsen, radiologen, nucleair geneeskundigen en pathologen. De behandelkamer van het VUmc heeft een jarenlange ervaring met het uitvoeren van deze behandelingen en het VUmc beschikt over alle benodigde specialisten. 

Verschillende aandoeningen kunnnen op deze wijze behandeld worden: 

Voorstadia van longkanker

Bepaalde voorstadia van longkanker in de luchtwegen (dysplasie of carcinoma in situ) komen in aanmerking voor bronchoscopische behandeling, evenals sommige patiënten met longkanker die niet in aanmerking komen voor een standaardbehandeling zoals longoperatie, bestraling of chemotherapie. 

Screen Shot 2019-03-21 at 23.12.33

           De verschillende voorstadia van longkanker


Zeldzame tumoren van de centrale luchtwegen

Verder behandelen wij een aantal zeldzame tumoren die voorkomen in de luchtwegen zoals bijvoorbeeld:

- carcinoïd, dit is een zogenaamde neuro-endocriene tumor. De prognose is over het algemeen goed, maar deze tumor moet bij voorkeur wel geheel verwijderd worden. Dit wordt meestal gedaan met behulp van een longoperatie (het wegnemen van een longkwab of gehele long). In het Amsterdam UMC hebben wij een minimaal invasieve techniek met behulp van bronchoscopie. Op deze manier kan in zo’n 40% van de gevallen een longoperatie voorkomen worden.

- speekselkliertumoren zoals adenoïd cysteus carcinoom, muco-epidermoïd carcinoom en myoepitheliaal carcinoom. Deze zeer zeldzame tumoren gedragen zich anders dan de meeste vormen van longkanker en vereisen daarom een andere aanpak. 

- goedaardige tumoren. Ook een aantal goedaardige aandoeningen kunnen wij behandelen, zoals bijvoorbeeld bronchiaal lipoom, hamartoom, tracheobronchiale amyloïdose.


Tracheastenose

Tracheastenose betekent vernauwing van de luchtpijp. Er zijn verschillende soorten vernauwingen. De meest vookomende is het zogenaamde tracheaweb, ook wel subglottische stenose genoemd. Het tracheaweb is een litteken wat zich net voorbij de stembanden, aan het begin van de luchtpijp, bevindt. Het litteken ontstaat door een chronisch ontstekingsproces en langzaam wordt er steeds meer littekenweefsel gevormd. Uiteindelijk blijft er nog maar een klein gaatje over om doorheen te ademen. Patiënten krijgen dan last van benauwdheid, vooral bij inspanning en moeite met ophoesten van slijm. Het kan vaak jaren duren voordat de diagnose gesteld wordt, omdat de littekenvorming traag verloopt en de klachten heel geleidelijk ontstaan. Het Amsterdam UMC heeft al decennia lang ervaring met de behandeling van vernauwingen van de luchtpijp. Ook deze aandoeningen kunnen wij in een deel van de gevallen behandelen met minimaal invasieve technieken (met behulp van de bronchoscoop). Verder in een team samen met KNO artsen en longchirurgen om ervoor te zorgen dat de patiënten de beste zog krijgen.


 Voorbeeld van een webvormige vernauwing van de luchtpijp


Stentplaatsing

Soms kan door kanker een vernauwing van de luchtpijp ontstaan. Bronchoscopische technieken zijn soms noodzakelijk om ervoor te zorgen dat patiënten weer vrij kunnen ademen in afwachting van verdere behandelingen zoals bestraling, chemotherapie en/of immuuntherapie. Soms volstaat het om tumorweefsel weg te branden. In andere gevallen is een stent noodzakelijk. Stents zijn buisjes van kunststof of metaaldraad die met behulp van een bronchoscoop in de luchtwegen worden geplaatst. De reden om een stent te plaatsen is meestal een ernstige vernauwing van de luchtwegen of een gaatje in de luchtpijp (fistel).


Voorbeeld van een siliconenstent (links) en een stent van nitinol metaaldraad (rechts)


Screen Shot 2014-01-24 at 9.48.01 AM


Zie ook: VUmc, de specialist


Contact

Telefoon: 020 4442884

email: behandelkamer@vumc.nl

Wesite afdeling Longziekten VUmc


Folders 

Flexibele bronchoscopie

Starre bronchoscopie

EBUS (endobronchiaal echo onderzoek)

EUS (echo onderzoek via de slokdarm)


© Bronchoscopy.nl 2016                                    Photography: Digidaan                                               j.daniels@vumc.nl